Η απόλυτη λύση στην εκμάθηση σκακιού!

Thessaloniki Chess Academy

Η σκέψη

Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε το καλύτερο για την πόλη μας

Ελλείψεις σε σκακιστική παιδεία

Η υλοποίηση